GRUPPSAMTAL

Vi startar ett samtalsgrupp nu i februari, vi träffas en gång i månaden

Gruppen träffas i 8  tillfällen.

Gruppbehandlingens mål är att stärka ditt inre
Vi arbetar för att bryta negativa mönster och minska hindrande konsekvenser i vardagen, som svårigheter att sätta gränser, skam- och skuldkänslor, upplevelser av utanförskap, ensamhet och bristande tillit till sig själv och andra.
Boka i tid, max 10 pers.

Kontakta Bianca gällande frågor & svar,

Boka via mail: bianca@balansutveckling.se
Varmt välkomna

OBS! Begränsade antal platser

Värd: Bianca Junzell