SAMTALSTERAPI

Du kommer att arbeta med att lära känna dina egna tankar och känslor. Genom detta kommer du förstå hur det kommer sig att du beter dig på ett visst sätt i vissa situationer. Du kommer att få redskap att kunna hantera och förändra dina strategier som du hittills har använt dig av och inhämta nya kunskaper att förhålla dig till framöver för att skapa en bättre framtid. En del i behandlingen kan innefatta exponeringsövningar om det är platser eller situationer som skapar obehag. Hemläxor är också allmänt förekommande i terapin.

Samtalsterapi är bra för vem som helst.
Att gå i samtalsterapi hjälper dig att förstå bakgrunden till dina problem. Det ger dig större kunskap om dig själv och dina invanda beteendemönster. Det hjälper dig bryta dåliga mönster och hitta nya lösningar.

Terapin ger dig vägledning för att bearbeta och förstå det som hänt och hjälper dig när det är svårt att komma vidare på egen hand.

 Det kan t ex handla om

  • Olika kriser i livet
  • Relationer och separationer  (Där oron är större än tryggheten)
  • Stress och nedstämdhet
  • Självkänsla och självförtroende
  • Sorg och förluster
  • Sjukdom
  • Sömnproblem
  • Fobier eller tvångstankar som styr ditt liv negativt
  • Stöd i att sluta röka eller gå ner i vikt

De saker som står listade ovanför är vanliga tecken på att man har hamnat i negativa tankebanor, dåligt mående eller har någon typ av kris i sitt liv. De är av stor vikt att man får hjälp att komma på fötter när man tycker sig hämmas av något av ovanstående. Det är lätt att det blir en nedåtgående spiral där det bara blir mer problem och man isolerar sig mer och mer, ofta för att slippa oro och obehagskänslor. Utbrändhet och stressrelaterade problem kan även yttra sig som värk eller muskelspänningar och stelhet men också som sömnproblem och svårigheter att koppla av.

Vi människor tolkar oavbrutet den omgivning som omger oss. Det innebär att olika människor har olika tolkning av samma händelser. Vissa människor tolkar omvärlden på ett självdestruktivt sätt som leder till att de känner sig olyckliga och misslyckas med att skapa ett bra liv åt sig.

Andra människor lyckas med sitt liv trots att det verkar mörkt och hopplöst från början. Om du misstänker att du har fastnat i självdestruktiva tankemönster, kan du fråga dig själv: Har jag någon nytta eller glädje av att tänka på det här sättet?
Har du inte det kan du utan att vara medveten om det vara din egen värsta fiende.
Är du en person som ständigt trycker ner dig själv och låter bli att uppmuntra dig till nya mål i livet. Vill du vara en sådan person?

”Om du tänker som du alltid har tänkt, då gör du som du alltid har gjort, och då blir det som det alltid har blivit”.

Vad är då skillnaden mellan samtalsterapi och ett coachande samtal?

Coachning är ett sätt att få hjälp att nå ett bestämt eller flera bestämda mål. Dessa kan vara till exempel skaffa sig en utbildning eller nytt arbete, förbättra en färdighet eller hjälp att fatta ett beslut. Fokus ligger mer på här och nu med sikte på kommande framtid.

I samtalsterapin ligger fokus på individens inre värld, barndom, uppväxt och levnadshistoria. Samtalsterapin är en hjälp att hitta mönster, bryta destruktiva vanor och begränsningar, en hjälp att nå sin fulla potential, att lära känna sig själv.

Ett coachande samtal kan fördjupas och övergå till samtalsterapi.

Kvalitetssäkring
Vår verksamhet omfattas av Lifecaps kvalitetssäkring, vilket vi genomgår regelbunden handledning för att kvalitetssäkra vår kompetens och för din trygghet som klient.