GRUPPSAMTAL

Evenemang: Vi startar ett samtalsgrupp nu i februari, vi träffas en gång i månaden, på en lördag f.o.m: 

17 februari – lör kl. 12:00 – 15:00,

10 mars – lör kl: 12:00 – 15:00,

7 april – lör kl: 12:00 – 15:00,

12 maj lör kl: 12:00 – 15:00,  

 Sedan har vi sommar uppehåll, och kommer igång igen den”  

15 september lör kl:12:00 – 15:00,

13 oktober lör kl:12:00 – 15:00,

10 november lör kl:12:00 – 15:00,

1 december lör kl: 12:00 – 15:00.

Kontakta Bianca gällande frågor & svar om bokningar,  via mail: bianca@balansutveckling.se

Gruppen träffas i 8  tillfällen.

Kärlek på allvar!

Gruppbehandlingens mål är att stärka ditt inre.
Vi arbetar för att bryta negativa mönster och minska hindrande konsekvenser i vardagen, som svårigheter att sätta gränser, skam- och skuldkänslor, upplevelser av utanförskap, ensamhet och bristande tillit till sig själv och andra.
Boka i tid, max 10 pers.
Bokningar görs här via hemsidan & mail: bianca@balansutveckling.se
Varmt välkomna

OBS! Begränsade antal platser

Värd: Bianca Junzell

[contact-form]