FAMILJETERAPI

Att hjälpa i tid att hitta rätt väg i livet är för mig givande och inspirerande. Övergången från barn till tonåring kan vara svår och det kan behövas stöd från någon utanför familjen. Barn under den perioden är öppna och intresserade av att utforska vilka de är och vem de vill vara. När de går igenom svåra tider är det ofta svårt för tonåringen att be om och acceptera sin familjs hjälp. Ta inte detta personligt! Dina barn älskar dig fortfarande, vi lovar. De experimenterar med hur det är att vara oberoende och ansvarig för allra första gången. Även om vi förstår detta, kan tonåringar lämna många föräldrar och anhöriga frustrerade, oroliga, bortkopplade, ignorerande, rädda och ibland ganska arga.

 Söka stöd från någon utanför familjen, kan göra denna svåra övergång enklare för alla inblandade.

Vi människor önskar Ibland hitta enklare vägar till hjälp, som privat familjerådgivning. Där vill vi finnas till hands  för snabb och effektiv hjälp. Genom att gradvis utveckla en förtroendefull och öppen relation till de unga individerna som vi jobbar med kan vi komma fram till vart problemet ligger i, miljön, emotionellt eller beteendet. Tillsammans med familjen arbetar vi fram en plan för en positivare och hälsosammare utveckling, för att hantera och ta sig igenom den svåra tiden.

Vad händer under vårt första möte?
Under det första mötet deltar enbart  föräldrarna, detta ger er en chans att lära känna oss. Prata öppet om dina problem och ställa så många frågor som du vill. Vi kan då avgöra om vi kommer att passa bra för ett samarbete framöver.

När kommer vår första familjemöte att äga rum?
Efter första mötet med  föräldrarna ska hela familjen vara närvarande till det andra mötet.

Ska varje familj medlem delta?
Att höra och möta varje familj medlem är en viktig del av vårat arbete. Var och en av er är unik och kan hjälpa till med processen för att utveckla en sundare och mer harmonisk familj.

När kommer du att träffa mitt barn och hur ofta?
Efter det initiala mötet med föräldrarna och familjen kommer vi regelbundet att träffa ditt barn. Mötena kommer att schemaläggas beroende på hur behovet finns. Vi kommer tillsammans avgöra hur ofta vi ska träffas, beroende på hur alla kan. Huvuddelen av vårat arbete med familjer kommer att vara med tonåringar men även andra familjemedlemar, som funktionshindrade barn, samt andra som behöver komma vidare ur problematiska situationer.